อีก7อุทยานที่เป็นประวัติศาสตร์ของโลกเเละของประเทศที่น่าติมตามมากที่สุดเราจะมารับชมต่อกันเลย

7.อุทยานแห่งชาติเขาสก

ขุนเขาแห่งป่าฝนเป็นผืนป่าดิบชื้นผืนใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ที่ภาตใต้ของประเทศไทยนั้นเอง เเละยังเป็นผืนป่าที่มีอายุมากกว่าป่าอะเมซอนอีกด้วย 

8.อุทยานแห่งชาติเกนติ้ง

ที่นี่มีประภาคารสูงเด่นสีขาวที่เรียกว่า Eluanbi Lighthouse ตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิก และช่องแคบไต้หวันเป็นทั้งที่ท่องเที่ยวเเละยังมีกิจกรรมให้ทำเยอะอีกด้วย

9.อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

ตั้งอยู่ที่ภาคอีสานอยู่ที่จังหวัดนครราชสิมาเป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยล้อมรอบด้วยคูน้ำ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ราวพุทธศตวรรษที่ 16 

10.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

ตั้งอยู่บนเขา ภูพระบาท ยังมีการพบร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ราว 2,000 – 3,000 ปีเเละนอกจากนี้ยังมีโบราณสถาน หอนางอุสาต้นตำนานนิทานพื้นบ้านอีกด้วย

11. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

ซึ่งคาดว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 1,000 ปี มีความเจริญสูงสุดทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม มีโบราณสถานและสถานที่สำคัญ เช่น ศาลเจ้าพ่อศรีเทพ, ปรางค์ศรีเทพ, สระแก้วสระขวัญ, ปรางค์สองพี่น้อง

12.อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

อุทยานประวัติแห่งนี้มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทั้งหมด 215 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุโขทัย ตำบลสารจิตร ตำบลหนองอ้อ และตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัยได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ.2534

13.อุทยานแห่งชาติมาซาดา

อุทยานแห่งสุดท้ายที่ทางเราจะนำเสนอนี้อยู่ที่ประเทศอิสราเอลนั้นเอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผสมระหว่างประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เป็นสถานที่ที่สวยมากๆแห่งหนึ่งเเละร้อนพอๆกัน

ท่านสามารถไปเที่ยวชมได้ทุกที่ ที่เราได้เเนะนำไปล้วนเเต่เป็นอุทยานที่สวยมากๆในโลก เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำเลย

Back To Top