13 กษัตริย์และพระราชินีที่สำคัญต่อประเทศอังกฤษ

วันนี้จะพาไปพบกับ 13 กษัตริย์และพระราชินีที่มีความสำคัญต่อประเทศอังกฤษ ไปดูกันเลยดีฟ่าว่าจะมีท่านคนไหนกันบ้างไปดูกันเลย

1. Alfred the Great

อัลเฟรดมหาราช เป็นกษัตริย์แห่งเวสเซ็กส์ ในปีคศ. 871-899 เป็นที่รู้จักจากการปกป้องการรุกรานจากไวกิ้ง มีกษัตริย์เพียง 2 พระองค์เท่านั้นที่ได้รับคาเชิดชูว่า มหาราช ท่านเป็นกษัตริย์ที่มีจิตใจดี มีเหตุผฃลและความยุติธรรม ให้ความสำคัญกับการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน

2. William the Conqueror

กษัตริย์วิลเลี่ยมผู้พิชิต หรือที่เรารู้จักในนามวิลเลี่ยมที่ 1 วิลเลี่ยมเข้ามาบุกอังกฤษในปี 1066 ทางเรือ หลังจากนั้นไม่กี่เดือนก็ขึ้นเป็นกษัตริย์ เป็นคนธรรมดาที่ขึ้นเจ้าผู้ครองนครคนแรกของอังกฤษในปีคศ. 1066 จนเสียชีวิตในปีคศ. 1087 ท่านเป็นที่รู้จักในนามของผู้พิชิต แต่ก็เป็นผู้ที่พยายามรวบรวมแผ่นดินอังกฤษให้เป็นหนึ่งเดียว

3. Edward I

กษัตริย์เอ็ดเวิสด์ที่ 1 ประสูติเมื่อปีคศ. 1239 และสิ้นพระชนน์ในปีคศ. 1307 โดยครองราชตั้งแต่ปีคศ. 1272 จนกระทั่งสิ้นพระชนน์ ท่านเคยถูกจับเป็นตัวประกันโดยกลุ่มกบฏบาลอนในสมัยท่านพ่อกษัตริย์เฮนรี่ที่ 3 หลังจากสงครามได้เข้าร่วมรบในสงครามครูเสดครั้งที่ 9 จากประสบการณ์ที่ได้เห็นการปกครองของพ่อ ทำให้กษัตริย์เอ็ดเวิสด์พยายามปฏิรูปกฏหมาย การบริหาร รวมทั้งการทหารเพื่อป้องกันการก่อกบฏ

 4. Henry V

กษัตริย์เฮนรี่ที่ 5 ประสูติ ในปีคศ. 1386 โดยครองราชตั้งแต่ปีคศ. 1413 จนกระทั่งสิ้นพระชนน์ในปีคศ. 1422 ซึ่งขณะนั้นมีอายุเพียง 36 ปีและเป็นกษัตริย์องค์ที่ 2 ของราชวงศ์แลงแคสเตอร์ ท่านได้ขึ้นครองราชต่อจากบิดาเป็นช่วงสงครามร้อยปีกับฝรั่งเศษ และรบชนะในสงคราม Agincourt ในปีคศ. 1415 จนเป็นที่รู้จัก และท่านทำสนธิสัญากับฝรั่งเศษ โดยท่านได้แต่งงานกับแคทเธอรีนบุตรสาวของพระเจ้าชาลรล์ที่ 6

5. Henry VIII

 กษัตริย์เฮนรี่ที่ 8 ประสูติ 28 มถุนายน ปีคศ 1491 ครองราชตั้งแต่ปีคศ. 1509 จนสิ้นพระชนน์ในปีคศ. 1547 ท่านเป็นกษัตริย์องค์ที่ 2 ของราชวงศ์ทิวดอร์ เป็นที่รู้จักจากการที่ท่านมีพระราชินีถึง 6 คน และ 2 คนนั้นถูกท่านสั่งตัดศรีษะ ท่านได้แยกคริสตจักรอังกฤษออกจากคริสตจักรโรมัน เนื่องจากความขัดแย้งเกี่ยวกับการแต่งงานครั้งแรกของท่าน กษัตริย์เฮนรี่ที่ 8 ปกครองโดยใช้กบฏมาเป็นฐานอำนาจและความเข้มแข็งของอนาจักร

6. Elizabeth I

พระราชินีอลิซเบ็ธที่ 1 ในปีคศ. 1533 เป็นธิดาของกษัตริย์เฮนรี่ที่ 8 ตอนท่านอายุแค่ 2 ปีท่านแม่ถูกประหารชีวิตทำให้ถูกคาดว่าจะไม่ถูกสถาปนาขึ้นครองราช พระราชินีอลิซเบ็ธปกครองอังกฤษและไอร์แลนด์ในปีคศ. 1558 จนกระทั้งเสียชีวิตในปีคศ. 1603 ท่านได้ก่อตั้งคริสตจักรโปแตแตนเป็นครั้งแรกและยังไดรับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ต่อกองเรือสเปนในปีคศ. 1588 การสิ้นพระชนน์ของพระองค์เป็นการส้นสุดของราชวงศ์ทิวดอร์ ในยุคของพระองค์ที่โด่งดังคือเช็คสเปียร์

 7. James I

กษัตริย์เจมส์ ประสูติในปีคศ. 1566 และสิ้นพระชนน์ในปีคศ. 1626 ในสก็อตแลนด์เรารู้จักในนามกษัตริย์เจมส์ที่ 6 เป็นกษัตริย์องค์แรกในราชวงศ์โมนาช ของสหราชอณาจักร ซึ่งเป็นครั้งแรกที่รวมกันของประเทศอังกฤษและสก็อตแลนด์ ในรัชสมัยนั้นมีปัญหาในรัฐสภาและด้านการเงิน

 8. Charles I

กษัตริย์ชารล์ที่ 1 ครองราชในปีคศ. 1625 – 1649 มีชื่อเสียงโด่งดังด้านการประหารชีวิต อันเนื่องมาจากสมัยนั้นเกิดปัญหาความขัดแย้งในรัฐสภากับผู้มีอำนาจต่างๆจนเกิดสงครามกลางเมืองของอังกฤษกษัตริย์เชื่อว่าคำพูดของกษัตริย์เปรียบเหมือนของพระเจ้า ซึ่งรัฐสภาไม่เห็นด้วยทำให้เกิดสงครามกลางเมืองในช่วงปีคศ. 1642 – 1651

9. Charles II

ราชวงศ์โมนาชที่ประกอบด้วยประเทศไอร์แลนด์ สก็อตแลนด์ และประเทศอังกฤษตั้งแต่ 29 เมษายน ปีคศ. 1630 จนถึง 6 กุมภาพันธ์ 1685 เสด็จพ่อของพระองค์ถูกประหารชีวิตจากเหตุสงครามกลางเมือง ท่านได้ขึ้นครองราชในปีคศ. 1649 และได้กลายเป็นสาธารณรัฐซึ่งนำโดย โอลิเวอร์ คอนเวลส์ กษัตริย์ชารล์ที่ 2 ถูกเนรเทศไปอยู่ยุโรปถึง 9 ปี ในปีคศ. 1660 ท่านกลับมาเป็นกษัตริย์ ริเริ่มออกกฏหมาย ประมวลกฏหมายคาเรนดอน และตั้งคริตจักรเป็นศาสนาประจำชาติ

10. William III of Orange

กษัตริย์วิลเลี่ยมที่ 3 แห่งราชวงศ์โอเรนจ์ ประสูตรเมื่อปีคศ. 1650 ขึ้นครองราชในปีคศ. 1689 จนสิ้นพระชนน์ในปีคศ. 1702 ท่านแต่งงานกับลูกพี่ลูกน้องนามว่า แมรี่ เราน่าจะคุ้นชื่อกษัตริย์บิลลี่ ทั่วภาคเหนือของไอร์แลนด์และสก็อตแลนด์ที่ต่อสู้สงครมศาสนากับพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ของฝรั่งเศษ ในปีคศ. 1965 กษัตริย์วิลเลี่ยมได้บุกอังกฤษและได้ปกครองร่วมกันสร้างความรุ่งโรจน์ให้กับอณาจักร

11. George III

กษัตริย์จอร์ชที่ 3 ครองอังกฤษและไอร์แลนด์ในปีคศ. 1760 จนกระทั่งปีคศ. 1801 มีการรวมประเทศจึงเป็นกษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักร เป็นกษัตริย์ที่ครองราชนานที่สุดและสิ้นพระชนน์ในปีคศ. 1820 ในรัชสมัยของกษัตริย์จอร์ชที่ 3 ได้เคยพ่ายแพ้ฝร่งเศษในสงคราม 7 ปี

12. Queen Victoria

พระราชินีวิคตอเรียประสูติในเดือนพฤษภาคม ปีคศ.  1819 และเธอปกครองจากปีคศ.  1837 จนกระทั่งเธอสิ้นพระชนน์ในปีคศ.  1901 เธอปกครองสหราชอาณาจักร, ไอร์แลนด์, และยังเป็นจักรพรรดินีแห่งอินเดีย พระองค์เป็นที่ชื่นชมในการปกครองที่มีคุณธรรม ถูกยกให้เป็นยุควิคตอเรีย

13. Elizabeth II

พระราชินีอลิซาเบธที่ 2 ประสูติ  21 เมษายน 1926 ขณะที่ปีคศ.  2016 พระองค์ได้ครองราชย์ตั้งแต่ปีคศ. 1952 เป็นสมเด็จพระราชินีแห่งสหราชอาณาจักร, แคนาดา, นิวซีแลนด์และออสเตรเลีย ตลอดรัชสมัยของพระองค์ มีการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายของรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับ เอกราชของแอฟริกา พระองค์พระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ที่นานที่สุดในสหราชอาณาจักร และพระองค์ยังทรง ได้รับการสนับสนุนในระดับสูงและความนิยมจากทั่วโลก

เป็นไงกันบ้างคะสำหรับ 13 อันดับที่เราแนะนำมา ครั้งหน้าอยากใหเราแนะนำเรื่องอะไรอีกเม้นไว้ด่านล้างได้เลยคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back To Top