13 สถานที่สะการะไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์

วันนี้จะพาไปดู 13 สถานที่สะการะไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในจังหวัด สงขลา ที่อยู่ในประเทศไทย สำหรับสายบุญที่ต้องการไปเที่ยว ไปไหว้พระหรือขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แนะนำให้ไปที่ จังหวัดสงขลา เพราะมีให้เลือกหลายที่มากบอกเลยเลือกไปแต่ละสถานที่ บอกได้เลยว่าเลือกไปที่ไหนก่อนเลยทีเดียว วันนี้เลยจะมาแนะนำแต่ละสถานที่ไปดูกันเลยดีฟ่าว่าจะมีสถานที่ไหนบ้าง

สถานที่ที่ 1 ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ที่ตั้ง : ถนนนางงาม อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เป็นศาลเจ้าเก่าแก่มีประวัติความเป็นมายาวนานคู่บ้านคู่เมืองสงขลา ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยเชื้อสายจีนทั้งในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของกรมศิลปากรนับจากอดีตถึงปัจจุบัน และเป็นศาลเจ้าแห่งเดียวในโลก ที่ประดิษฐานทั้งเสาหลักเมือง ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามคติพราหมณ์ และเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ตามคติจีน อยู่ร่วมในอาคารเดียวกัน จึงเป็นที่รวมศรัทธาของประชาชนจากทุกสารทิศ

สถานที่ที่ 2 พระธาตุเจดีย์หลวง

พระธาตุเจดีย์หลวง ที่ตั้ง : เขาตังกวน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
พระธาตุเจดีย์หลวง เป็นพระเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของสงขลา พระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานไว้ ณ พระเจดีย์หลวง เพื่อไว้เป็นที่สักการะบูชาของชาวเมืองสงขลาสืบต่อไป และจะมีพิธีห่มผ้าองค์เจดีย์ ประเพณีลากพระ และตักบาตรเทโว ซึ่งจัดเป็นประจำในเดือนตุลาคมของทุกปี

สถานที่ที่ 3 เจดีย์ชเวดากอง

เจดีย์เชวดากอง ที่ตั้ง : วัดคลองแห หมู่ 4 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เจดีย์ชเวดากอง เป็นเจดีย์องค์แรกที่ชาวพม่าสร้างขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจำลองมาจากพระธาตุมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ที่ตั้งอยู่เนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เพื่อเป็นศูนย์รวมใจของชาวพม่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ชาวพม่าได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ทำมาหากินอยู่ในประเทศไทย และซึ้งในความมีน้ำใจของคนไทยที่ชาวพม่าเข้ามาอยู่ และทำงานอย่างมีความสุข (ปัจจุบันยังสร้างไม่เสร็จ ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2559)

สถานที่ที่ 4 พระนอน

พระนอน ที่ตั้ง : วัดแหลมพ้อ หมู่ 4 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
พระนอน เป็นพระพุทธรูปองค์นอน ปางปรินิพานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 ซึ่งพระนอนประดิษฐาน ณ วัดแหลมพ้อ วัดแหลมพ้อ เป็นวัดที่เก่าแก่ สร้างตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2330 หรือประมาณในสมัยรัชกาลที่ 3 สถาปัตยกรรมที่นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญของวัดคือ พระอุโบสถ หอระฆัง และเจดีย์ และยังมีพระเกจิอาจารย์ดัง 5 องค์ คือ สมเด็จโต สมเด็จเจ้าจอมทอง สมเด็จเจ้าเกาะยอ หลวงปู่ทวด และสมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ ประดิษฐานภายในวัดแหลมพ้ออีกด้วย

สถานที่ที่ 5 หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด

หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด ที่ตั้ง : วัดพะโคะ หมู่ 6 ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด ประดิษฐาน ณ วัดพะโคะ ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิด อุปสมบท และจำพรรษาของหลวงปู่ทวด เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนภาคใต้

สถานที่ที่ 6 พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล

พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล ที่ตั้ง : เขาคอหงส์ ถนนปุณณกัณฑ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล มักนิยมเรียกชื่อว่า เจดีย์สแตนแลส หรือ วัดเจดีย์สแตนเลส เป็นเจดีย์สแตนเลส แห่งแรกของโลก และเป็น Unseen อีกด้วย สร้างขึ้น เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ 60 ปี เป็นศูนย์รวมใจสืบสารพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย การเผยแพร่พุทธประวัติ และพุทธจริยวัตร สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เรียนรู้องค์พระประธานประจำวันเกิด เดือนเกิด และปีนักษัตรเกิดของตนเองอีกด้วย

สถานที่ที่ 7 พระพุทธมหัตตมงคล

พระพุทธมหัตตมงคล ที่ตั้ง : วัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน) ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
พระพุทธมหัตตมงคล เป็นพระนอนที่มีความยาวถึง 35 เมตร สูง 15 เมตร กว้าง 10 เมตร ว่ากันว่าใหญ่เป็นอันดับสามของโลก ประดิษฐาน ณ วัดมหัตตมังคลาราม พระวิหารพุทธมหัตตมงคล มีชื่อเสียงประวัติความเป็นมายาวนาน ทำให้มีประชาชนหลั่งไหล่เข้ามาชมความใหญ่โต และความสวยงาม ไม่ขาดสาย พร้อมทั้งไหว้สักการะขอพร ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ก็นิยมมาวัดแห่งนี้เช่นกัน

สถานที่ที่ 8 เจดีย์พระบรมธาตุ

เจดีย์พระบรมธาตุ ที่ตั้ง : วัดชัยมงคล ถนนเพชรมงคล-ชัยมงคล อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
เจดีย์พระบรมธาตุ องค์เจดีย์เป็นทรงลังกา ภายในองค์เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งนำมาจากประเทศลังกา  เจดีย์พระบรมธาตุ ประดิษฐาน ณ วัดชัยมงคล ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ เป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง

สถานที่ที่ 9 วัดโคกสมานคุณ

วัดโคกสมานคุณ ที่ตั้ง : ถนนโชคสมาน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วัดโคกสมานคุณ เป็นวัดพระอารามหลวง เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองหาดใหญ่ที่ก่อตั้งมาเกือบ 100 ปี และเป็นศาสนสถานที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวหาดใหญ่ สิ่งสำคัญภายในวัด ได้แก่ รูปหล่อเหมือนจริงหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด พระปรางค์สามยอด และมณฑป ประดิษฐานหลวงพ่อปาน

สถานที่ที่ 10 พระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ

พระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ ที่ตั้ง : วัดพะโคะ หมู่ 6 ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
พระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ เป็นเจดีย์ประธานของวัดพะโคะ เชื่อกันว่าน่าจะเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ รูปแบบของเจดีย์เป็นสถาปัตยกรรมภาคใต้ แบบลังกาสมัยอยุธยา สร้างขึ้นในสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรถ  (พ.ศ. 2148 – 2153)

สถานที่ที่ 11 วัดเจดีย์งาม

วัดเจดีย์งาม ที่ตั้ง : หมู่ 2 ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
วัดเจดีย์งาม เป็นวัดที่สำคัญในชุมชนบ้านเจดีย์ และชุมชนใกล้เคียง ภายในมีมณฑปประดิษฐานรูปหล่อเหมือน พระครูเผือก คนฺธโร อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์งาม และยังมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัด ได้แก่ เจดีย์พระมหาธาตุ และวิหารพระโพธิสัตว์

สถานที่ที่ 12 วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง)

วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง) ที่ตั้ง : ถนนไทรบุรี อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
วัดมัชฌิมาวาส หรือ วัดกลาง เป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญของเมืองสงขลา ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีอายุมากกว่า 400 ปี ภายในบริเวณวัดยังมีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมัชฌิมาวาส ซึ่งจัดแสดงโบราณวัตถุที่เกี่ยวกับเมืองสงขลา และเมืองอื่นๆ ทางภาคใต้ไว้อีกมากมาย

สถานที่ที่ 13 ศาลปู่ทวดนายแรง

ศาลปู่ทวดนายแรง ที่ตั้ง : วัดเขาเก้าแสน หมู่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ศาลปู่ทวดนายแรง ตำนานเล่าว่า นายแรง เป็นเจ้าเมืองขึ้นของเมืองนครศรีธรรมราช ได้นำเงินทองมากถึงเก้าแสนจะไปร่วมทำบุญบรรจุพระบรมสาริกธาตุในเจดีย์กับทางเมืองนครศรีธรรมราช แต่ขณะเดินทางเกิดเจอลมพายุซัด ทำให้เรือชำรุดต้องจอดซ่อม และไปไม่ทันร่วมบรรจุพระบรมสาริกธาตุในเจดีย์ จึงสั่งให้ลูกเรือนำเงินเก้าแสนมาไว้บนเขา และสั่งให้ลูกเรือตัดหัวตนเองมาวางไว้บนเขา จึงเป็นที่มาของชื่อ “วัดเขาเก้าแสน” และหินก้อนใหญ่ เรียกว่า “หัวนายแรง”

เป็นไงกันบ้างคะสำหรับสถานที่ 13 แห่งที่แนะนำมาน่าไปสุดเลยใช่ไหมละ ลองไปไหว้ขอพรสักครั้งเพื่อชีวิตจะราบรื่นขึ้นนะคะ อย่าลืมไปกันละ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back To Top