6 เทคนิคเพิ่มเติมสำหรับคุณแม่มือใหม่ในการเลี้ยงดูพัฒนาสมองเด็ก

8.เล่นตอบทายคำถามกับเด็กบ่อยๆ

การถามตอบคำถามจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการสมองด้านจินตนาการช่วยให้เด็กมีทักษะความคิดมากขึ้นได้รวดเร็ว และยังช่วยเพิ่มความไกล้ชิดกันอีกด้วย

9.พาไปเล่นกีฬาเยอะๆ

ในการเล่นกีฬาบ่อยๆนอกจากจะช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังช่วยพัฒนาความคิดจินตนาการและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การเล่นกีฬาบ่อยๆจึงดีสำหรับเด็กมากๆ

10.แนะนำการเล่นดนตรีที่หลากหลายให้ลูก

การเล่นดนตรีจะช่วยพัฒนาสมองในหลายๆด้านให้กับเด็กแล้วยังช่วยให้เด็กผ่อนคลายสนุกไปกับเสียงดนตรีพร้อมกับเราได้

11.พาลูกไปเจอแต่สิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่เสมอ

สภาพแวดล้อมมีผลต่อเด็กที่กำลังเติมโตมาก นอกจากจะช่วยให้เด็กโตมาในสังคมที่ดีแล้วยังช่วยพัฒนาความคิดในด้านบวกของเด็กได้ดีด้วย

12.พยายามอย่าให้ลูกใช้โทรสับมือถือเยอะเกินไป

การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์เป็นสิ่งที่ดีแต่การที่เด็กจดจ่อกับโทรสับมือถือมากไปอาจส่งผลเสียมากกว่าความเรียนรู้ควรให้ลูกเล่นแค่พอประมาณ

13.ให้ลูกได้แนะนำความคิดตัวเองบ้าง

การรับฟังเด็กอยุ่บ่อยๆจะช่วยให้เขากล้าคิดกล้าแสดงออกกล้าพูดและกล้าตัดสินใจช่วยให้พัฒนาการด้านความรู้สึกเขาดีขึ้นมากๆ

Back To Top